بازنگری تاکسونومیکی کمپلکس گونه‌ای (Asteraceae, Anthemideae )Tanacetum polycephalum از ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 بخش زیست شناسی، پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی

3 گروه زیست‌شناسی ، دانشکده علوم زیستی،دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

گونه Tanacetum polycephalum یکی از پیچیده‌ترین گونه‌های بخش Xanthoglossa می‌باشد. در این مطالعه، ۴۳ صفت ریخت‌شناسی کمی و کیفی برای ۳۴ جمعیت مختلف از گونه T. polycephalum و ۴ جمعیت از گونه‌های نزدیک به آن مانند T. canescens، T. tabrisianum و T. elbursense مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها بوسیله نرم‌افزار PAST با روش خوشه‌ای و تجزیه به مختصات اصلی (PCoA) انجام شد. نتایج نشان داد کمپلکس T. polycephalum شامل سه گروه مختلف می‌باشد که هر کدام از آنها را می‌توان به عنوان یک آرایه مجزا در نظر گرفت. در اینجا گونه  T. azerbaidjanicum comb. & stat. novبه عنوان یک ترکیب جدید و گونه T. argyrophyllum به عنوان یک گونه مجزا و مستقل از T. polycephalum شناخته می‌شود، همچنین کلید صفات تشخیصی و مطالبی درباره زیستگاه، پراکندگی جغرافیایی، اطلاعات کروموزومی و پراکنش گونه‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A taxonomic revision of Tanacetum polycephalum (Asteraceae, Anthemideae) species complex from Iran

نویسندگان [English]

 • Ali Moradi Behjou 1
 • Ali Sonboli 2
 • Maryam Naderifar 3
 • Nayyereh Olanj 4
1 Department of Biology, Medicinal Plants and Drugs Research Institute, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran, Iran
2 Department of Biology, Medicinal Plants and Drugs Res. Inst., Shahid Beheshti Univ., P.O.Box.19835-389
3 Department of Plant Biology, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Department of Biology, Faculty of Basic Science, Malayer University. Malayer, Iran
چکیده [English]

Tanacetum polycephalum is one of the most problematic species of T. sect. Xanthoglossa. In this study, forty-three quantitative and qualitative morphological characters were measured for thirty-four different populations of T. polycephalum and four populations of its allies, e. g. T. canescens, T. tabrisianum, and T. elbursense. The data matrix was analyzed by cluster and principal co-ordinate analysis using the PAST software. The results indicated that the T. polycephalum complex contains three distinct groups, which could be recognized as segregated taxa. Herein, T. azerbaidjanicum comb. & stat. nov. and T. argyrophyllum are known as separate species. A diagnostic identification key and notes about habitats, phytogeography, chromosome data, and distributions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Compositae
 • morphology
 • phenetics
 • Tanacetum polycephalum
دوره 28، شماره 1
خرداد 1401
صفحه 21-35
 • تاریخ دریافت: 11 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 02 خرداد 1401