آرایه‌های پلی مورف از فلور جلبکی دریاچه‌های ذخیره آب در دره فرگانا در ازبکستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

انستیتوی ذخایر ژنتیک گیاهی و جانوری آکادمی علوم ازبکستان

چکیده

نتایج تحقیق بر روی ذخایر ژنتیکی فلور جلبکی مجموعه دریاچه‌های ذخیره آب در آندیجان، اسکیر و کارکیدون قلمرو دره فرگانان در ازبکستان گزارش می‌گردد. داده‌های دقیق در رابطه با آرایه‌های پلی مورف که پایه فلور جلبکی را نشان میدهند آرایه می‌گردد. میزان گونه‌ها در کلاس‌ها  و خانواده‌های پلی مورف با یکدیگر آنالیز و مقایسه می گردند.

کلیدواژه‌ها


Dedusenko-Shchegoleva N. T., Matviyenko A. M. & Shkorbatov L. A. 1959: Zelenyye vodorosli. Klass vol'voksovyye Chlorophyta (Volvocineae) /Opredelitel' presnovodnykh vodorosley SSSR. V 14-i t. M. -L.: AN SSSR, T. 8. 227 s.

Ergashev A. E. 1974: Vodorosli Chimkurganskogo vodokhranilisha / Al'goflora iskusstvennykh vodoyemov Sredney Azii. Tashkent: Fan, S. 129-133.

Ergashev A. E. 1979: Opredelitel' protokokkovykh vodorosley Sredney Azii. V 3-kh t. Tashkent: Fan, T. 1. 344 s.

Ergashev A. E. 1979: Opredelitel' protokokkovykh vodorosley Sredney Azii. V 3-kh t. Tashkent: Fan, T. 2. 384 s.

Kiselev I. A. 1954: Pirofitovyye vodorosli / Opredelitel' presnovodnykh vodorosley SSSR. V 8-i t. M.: Sovetskaya nauka, T. 6.212 s.

Kiselev I. A. 1956: Metody issledovaniya planktona / Zhizn' presnykh vod SSSR. V 4-kh t. – M. -L.: AN SSSR, T. 4. 265 s.

Khalilov S., Shoyakubov R. Sh., Temirov A, Kozirakhimova N. K. & Tojibayev Sh. J. 2012:  Ulotriksovyye vodorosli Uzbekistana. Namangan: 260 s.

Khalilov S., Shoyakubov R. Sh., Mustafayeva Z. A., Ergasheva Kh. E., Karimov B. K., Tojibayev Sh. J & Alimjanova Kh. A. 2014: Opredelitel' vol'voksovykh vodorosley Uzbekistana. Namangan: 215 s.

Muzafarov A. M. 1965: Flora vodorosley vodoyemov Sredney Azii. Tashkent: Fan, 554 s.

Muzafarov A. M., Ergashev A. E. & Khalilov S. 1987: Opredelitel' sinezelenykh vodorosley Sredney Azii. V 3-kh t. Tashkent: Fan, T. 1. 405 s.

Muzafarov A. M., Ergashev A. E. & Khalilov S. 1988: Opredelitel' sinezelenykh vodorosley Sredney Azii. V 3-kh t. Tashkent: Fan, T. 2-3.216 s.

Temirov A. A. 1995: Dominiruyushchiye vodorosli Kayrakkumskogo vodokhranilishcha / Tezisy nauchnoy konferentsii posvyashchennoy 75-letiyu Tashkentskogo gosudarstvennogo universiteta. Tashkent, S. 94-95.