معرفی گونه‌های جدید برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گونه‌های Cousiniaapiculata، C. raddeana، Scutellarialindbergii که از استان خراسان جمع آوری شده‌اند به عنوان گونه‌های جدید برای فلور ایران معرفی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


Rechinger, K. H. 1972: Cousinia in Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica 90: 1­-329. -Graz.

Rechinger, K. H. 1982: Scutellaria in Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica 150: 44-84. -Graz.