معرفی گونه Sedum elburzense از تیره Crassulaceae در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع، تهران - ایران

چکیده

گونه Sedum elburzense از ایران به عنوان گونه‌ای جدید نامگذاری و معرفی می‌گردد. این گونه نزدیک به گونه S. nanum است که قبلاً از کوه دنا معرفی گشته است. اختلاف 2 گونه توضیح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1849: Crassulaceae in Diagnosis Plantarum Orientalum  Novarum ser 1(1): 55-58.

Chamberlain, D. F. 1972: Sedum in P. H. Davis (ed.) F1ora of Turkey 4: 224-243. -Edinburgh.