گونه جدیدی از جنس Onosma برای فلور جهان از غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گونه Onosma iranshahrii  به عنوان گونه‌ای جدید برای فلور جهان از غرب ایران نامگذاری و شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها