گزارش Carex pamirica متعلق به تیره اویارسلام ( Cyperaceae ) از فلور ماندابی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران.

2 مربی پژوهش مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.

3 استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها ومراتع کشور.

4 دانشیار دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران.

چکیده

گونه Carex pamirica به عنوان گزارش جدیدی برای فلور ایران معرفی می شود. این گونه از از رویشگاههای ماندابی غرب رشته کوه‌های البرز در استان گیلان جمع‌آوری شده است. ویژگی های اصلی گونه و پراکنش جغرافیایی آن توضیح داده می‌شود

کلیدواژه‌ها


Kukkonen, I. 1998: Carex in Flora Iranica, no. 173: 168-293. –Graz