کلیدواژه‌ها = Microsatellites
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ریزماهوارکی از تنوع ژنتیکی جو خودرو (Hordeum vulgare subsp. spontaneum) در ایران با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری مختلف

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-50

حامد خدایاری؛ حجت اله سعیدی؛ آزاده اخوان؛ محمد پورخیراندیش؛ تاکاﺋو کوماتسودا


2. قابلیت انتقال و تنوع ریزماهوارک‌های جو زراعی به گونه‌های واجد ژنوم H در جنس جو (Hordeum vulgare, H. bulbosum)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 200-211

حامد خدایاری؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد؛ تاکائو کوماتسودا