کلیدواژه‌ها = grid cell
تعداد مقالات: 3
2. الگوی پراکندگی جنس کوزینیا در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-141

مهدی زارع؛ احمدرضا خسروی؛ محمد رضا جوهرچی


3. الگوی پراکندگی تیره باقلائیان (به جز جنس گون) در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 303-313

طلیعه السادات موسوی؛ احمدرضا خسروی