کلیدواژه‌ها = Thymus
تعداد مقالات: 4
1. گزارش یک عدد کروموزومی جدید و تنوع کاریوتیپ در Thymus transcaspicus Klokov.

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-64

مهدی مرادی،؛ وحیده ناظری جونقانی؛ محمدرضا حسندخت


2. اطلاعات کروموزومی دو گونه از جنس آویشن (Thymus)

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 108-111

حمیده جوادی؛ سید محسن حسام‌زاده حجازی؛ مجنون شیخ‌بابا بابایف


3. گونه جدید و گزارش‌های جدید از خانواده نعنا از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 51-56

زیبا جم‌زاد


4. شمارش کروموزومی جدید یا نادر برای بعضی از گونه های نهاندانه ایران (2)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 81-86

سید محمود غفاری؛ کاظم کلیچ