نویسنده = یونس عصری
تعداد مقالات: 7
1. گزارش سه گونه جدید از گلسنگ‌های اپی‌فیت برای ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 56-60

ساره سادات کاظمی؛ ایرج مهرگان؛ یونس عصری؛ سارا سعادتمند؛ هری سیپمن


2. Barbarea integrifolia DC. گونه گیاهی نادر در استان مازندران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 28-30

کوروش کاوسی؛ طاهر نژاد ستاری؛ یونس عصری؛ رمضانعلی خاوری‌نژاد؛ حمید اجتهادی


3. تعیین شاخص‌های کموتاکسونومیک بر پایه پارامترهای محیطی درمنه دشتی در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 149-157

مینا ربیعی؛ یونس عصری؛ بهنام حمزه حمزه؛ عادل جلیلی؛ فاطمه سفیدکن


4. مورفولوژی گرده جنس ممرز (Corylaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 233-237

سونا آخوندنژاد؛ طاهر نژادستاری؛ علی ستاریان؛ یونس عصری؛ محمدباقر باقریه نجار


6. گزارش یک گونه جدید از تیره روناس (Rubiaceae) از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 23-25

بهنام حمزه؛ یونس عصری


7. ساختار تشریحی برخی از گونه‌های جنس Carex از منطقه ارسباران، شمال غرب ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 261-270

فاطمه زرین‌کمر؛ عادل جلیلی؛ بهنام حمزه؛ یونس عصری؛ جی‌ هودگسون؛ ک‌ تامپسون؛ اس شاو