نویسنده = محبوبه خاتمساز
تعداد مقالات: 7
1. سه گونه جدید از تیره Boraginaceae (گاو زبان) از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-8

محبوبه خاتمساز


2. مطالعات اپیدرم برگ در گونه‌های جنس بنگ‌دانه در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 81-90

احمد قهرمان؛ محبوبه خاتمساز؛ مریم گنجی کریمی


3. ریخت‌شناسی دانه‌گرده جنس .Hyoscyamus L

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 151-163

محبوبه خاتمساز؛ ابراهیم زنجیریان


4. جنس ولیک (.Crataegus L) از خانواده گل سرخ در ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1369، صفحه 47-56

محبوبه خاتمساز


5. دو گونه جدید از خانواده گل سرخ از ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1369، صفحه 1-5

محبوبه خاتمساز


7. گزارشات جدید و کلید شناسایی جنس شیرخشت (Cotoneaster) در ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 55-62

محبوبه خاتمساز