کلیدواژه‌ها = Kerman
تعداد مقالات: 3
1. Argemone جنسی جدید برای فلور ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-81

منصور میرتاج الدینی؛ فرزانه اکبری؛ الهام حاتمی


2. یک گونه جدید ازجنس Helichrysum قبیله Gnaphalieae، تیره Asteraceaeاز ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 8-10

پیمان رجایی؛ ولی اله مظفریان


3. گونه جدید (Astragalus hotkanensis (Fabaceae, sect. Microphysa از ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 90-92

علی اصغر معصومی؛ سید منصور میرتاج الدینی