نویسنده = سیدمحمد مهدی حمدی
تعداد مقالات: 4
1. گونه جدیدی از جنس مارچوبه (Asparagus) در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-46

سیدمحمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی


2. ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و بررسی‌های تشریحی گروه آرایه‌های متعلق به گونه Chenopodium album

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-75

مریم ملک‌لو؛ سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری


3. گونه جدید Linaria boushehrensis از ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 16-22

سید محمد مهدی حمدی؛ علی اصغر معصومی؛ مصطفی اسدی


4. زیر گونه جدید و گزارشی جدید از جنس Linaria از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 37-42

محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی