نویسنده = شاهرخ کاظم‌پور اوصالو
تعداد مقالات: 3
1. تکامل صفات ریخت‌شناسی بر روی سرده (Boraginaceae) Onosma در ایران، براساس توالی‌های هسته‌ای و کلروپلاستی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 35-48

فاطمه نصرالهی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ الهام امینی؛ ولی‌اله مظفریان


2. تکامل صفات Astragalus بخشه Incani DC. (تیره باقلائیان) بر اساس نشانگرهای هسته‌ای و کلروپلاستی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-61

الهام امینی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ فاطمه نصرالهی؛ علی‌اصغر معصومی


3. آنالیز کلادیستیک ریخت‌شناسی جنسهای Calligonum و Pteropyrum از تیره Polygonaceae

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 117-125

شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ سولماز توکلی؛ علی‌اصغر معصومی