کلیدواژه‌ها = new species
تعداد مقالات: 112
101. یک گونه جدید منفک گون از بخش Caprini از خراسان

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 63-64

علی‌اصغر معصومی؛ حکمت صفوی؛ یاسمن ناصح


102. یادداشتهای مهم درباره زیر‌جنس Tragacantha از جنس Astragalus از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 309-326

علی اصغر معصومی


103. معرفی دو گونه جدید از جنس های Jurinea و Scrophularia از جنوب شرقی ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 245-250

احمد قهرمان؛ سید منصور میرتاج الدینی


104. دو گونه جدید از تیره‌های گل سرخ و گل گاوزبان از ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 181-186

محبوبه خاتم ساز


105. دو گونه جدید و گزارش یک گونه جدید از جنس کوزینیا (بخش Cynaroideae ) از غرب ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 259-269

فریده عطار؛ احمد قهرمان


106. مطالبی پیرامون آرایه Allium L. subgen. Melanocrommyum (Webb. & Berh.) Rouy در ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 223-232

آرنیس سیسومز


107. معرفی گونه Sedum elburzense از تیره Crassulaceae در ایران

دوره 8، شماره 2، بهار و تابستان 1379، صفحه 163-166

خدیجه اخیانی؛ مصطفی اسدی


108. دو گونه جدید جنس Vincetoxicum از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 105-110

محمود ضعیفی


109. معرفی دو گونه جدید و یک گونه نادر از جنس کوزینیا ( بخش Cynaroideae ) از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 15-22

احمد قهرمان؛ فریده عطار


110. گونه‌های جالب دیگری از جنس Astragalus بخش Hymenostegis در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 35-41

علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمان نژاد


111. دو گونه جدید از جنس .Nepeta L از تیره نعنا در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 43-48

زیبا جمزاد


112. سه گونه جدید از تیره Boraginaceae (گاو زبان) از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 1-8

محبوبه خاتمساز