دو گونه جدید از جنس .Nepeta L از تیره نعنا در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

گونه‌های N. bokhonica و N. minuticephala به عنوان گونه‌های جدید شرح داده می‌شوند.
 گونه‌های N. minuticephalaبه گروه گونه‌های N. eremokosmos Rech. f.،N.cephalotes  وN.  prostrata  تعلق دارد. این گونه تفاوتهایی از نظر گل‌آذین، برگ و کرک با سایر گونه‌های این گروه دارد.
گونه N. bokhonica که متعلق به گروه گونه‌هایN. glomerulosa Boiss.  ،N. juncea Benth. و N. praetervisa Rech. f. می‌باشد، دارای صفات مشخصه زیر است: شکل کلی گیاه دارای ساقه‌های نازک متعدد با قاعده چوبی است و در تمام طول پوشیده از برگهای تقریباً دایره‌ای شکل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها