یک گونه جدید منفک گون از بخش Caprini از خراسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در میان گونه‌های شناخته شده فراوان متعلق به بخش Caprini  از  استان  خراسان،  گونه   A. zangooianus به عنوان یک گونه جدید منفک از شرق ایران، استان خراسان شرح داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها