کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 460
76. مطالعه سیانوباکتری‌های دارای هتروسیست مزارع برنج کلات نادری واقع در شمال شرق ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 257-264

الهه اصلانی؛ حسین ریاحی؛ زینب شریعتمداری؛ فاطمه بازی


77. گیاه Cochlearia conwayi چیست؟

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-145

احسان الشهباز


78. مورفولوژی و میکرو مورفولوژی جنس . Fraxinus L در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 188-200

منا کاوه؛ اختر توسلی؛ رحمان آزادی؛ فرشید معماریانی


79. نکاتی در مورد جنس (Luzula (Juncaceae، در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 165-169

قدیر طاهری؛ جان کرشنر؛ محمد امینی راد


80. شمارش کروموزومی گونه های Paronychia kurdica و Salsola yazdiana

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 230-232

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


81. مطالعه مروری جنس . Thalictrum L در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 170-178

منیژه پاکروان؛ هلن عالی پناه؛ نسترن سلیمانی


82. سه گزارش جدید از گلسنگ ها برای ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 236-239

ساره سادات کاظمی؛ سید رضا صفوی


83. گزارش گونه جدیدی از جنس Mandragora متعلق به تیره Solanaceae برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 179-182

مهری دیناروند؛ حمید هویزه


84. گونه جدید از جنس .Saponaria L تیره میخک از ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 146-151

عالمه دشتی؛ مصطفی اسدی؛ فریبا شریف نیا


85. تحلیل ریزماهوارکی از تنوع ژنتیکی جو خودرو (Hordeum vulgare subsp. spontaneum) در ایران با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری مختلف

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-50

حامد خدایاری؛ حجت اله سعیدی؛ آزاده اخوان؛ محمد پورخیراندیش؛ تاکاﺋو کوماتسودا


87. نکاتی در مورد جنس Carex بخش Glandestinae در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 20-24

محمد امینی‌راد؛ سلیم موسی‌اف†؛ وقار کریم‌اف


88. گزارش دو گونه جدید از جنس های کتان و آلاله برای ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 25-28

حسین معروفی؛ عباس قلی پور


89. یک گونه جدید شنگ (.Tragopogon L) متعلق به تیره کاسنی از ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-7

سیدرضا صفوی؛ حسین معروفی


90. گونه Syntrichia sinensis (Müll. Hal.) Ochyra، گزارش جدیدی از تیره Pottiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-111

سمانه آخوندی درزیکلایی؛ سعید شیرزادیان؛ مجید اسکندری


91. مروری بر جنس (Eremopoa Roschv. (Poaceae, Poeae در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 8-15

سرور رحمانیان؛ حجت‌الله سعیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


92. گونه جدیدی از جنس Atraphaxis (تیره علف هفت بند) از شمال شرق ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-4

سولماز توکلی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ ولی اله مظفریان


93. شمارش های کروموزومی جدید برای شش آرایه از طایفه Cardueae (تیره کاسنی) در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 29-35

محمد رضا پریشانی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ منصور میرتاج الدینی؛ حجت ا... سعیدی


94. شمارش کروموزومی برخی گونه های (Stellaria L. (Caryophyllaceae و بعضی تاکسونهای مرتبط در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 36-40

مریم کشاورزی؛ سمیه اسفندانی بزچلویی


95. شناختی بر داینوفلاژله‌های آب‌های داخلی ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 130-142

بهروز زارعی دارکی


96. تشریح مقایسه‌ای ساقه و برگ در سه جنس از زیر تیره Alsinoideae تیره Caryophyllaceae

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-79

مریم کشاورزی؛ سمیه اسفندانی بزچلویی


97. الگوی پراکندگی گونه هایC3 وC4 از تیره اسفناج در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 263-276

الهام حاتمی؛ احمد رضا خسروی


98. تنوع ژنتیکی بین جمعیت های خودروی Agropyron cristatum براساس الکتروفورز پروتئین‌های دانه

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 186-193

مهدی یوسفی؛ مهرنوش اسماعیلی؛ محمود اوتروشی


100. گزارش‌های جدید گونه‌های سارگاسوم (سارگاسه- فئوفایتها) از سواحل خلیج فارس و دریای عمان در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 250-258

معصومه شمس؛ سعید افشارزاده؛ غلامرضا بلالی؛ تورج ولی نسب؛ الیویر دی کلرک