کلیدواژه‌ها = leaf anatomy
تعداد مقالات: 4
1. اثر طول و عرض جغرافیایی بر تغییرات کمی برخی از ویژگی‌‌های آناتومیکی و مورفولوژیکی برگ گونهAlnus subcordata C. A. Mey. در جنگل‌های هیرکانی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 75-90

روح‌‌انگیز عباس‌عظیمی؛ عادل جلیلی؛ غلامرضا بخشی خانیکی؛ حمید سبحانیان؛ محمد متینی زاده


3. مطالعه تشریحی برگ در جنس توکریوم (مریم نخودی) از خانواده نعناع در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 196-204

مریم عشرتی فر؛ فریده عطار؛ کاظم مهدی قلی


4. مطالعه ساختار تشریحی برگ در گونه‌های جنس بادام از خا نواده گل سرخ در ایرا ن و کاربرد تاکسونومیک آن

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 143-155

مهناز وفادار؛ فریده عطار؛ حسین معروفی؛ فاطمه آقابیگی