کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 460
101. مطالعه سیانوپروکاریوت های خاکزی با ساختار آپوهتروسیتیک از خانواده Nostocaceae در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 143-152

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی


102. بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت‌های Caryophyllaceae) Dianthus ) در شمال‌شرق ایران با استفاده از آنالیزRAPD

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 194-201

مریم بهروزیان؛ آذرنوش جعفری؛ محمد فارسی


104. ارزیابی تنوع فیتوپلانکتونی تالاب گندمان، غرب ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-161

جواد چراغپور؛ سعید افشارزاده؛ مظفر شریفی؛ رضا رمضان‌نژاد‌قادی؛ مرتضی مسعودی


105. تنوع ژنتیکی بین جمعیت های خودروی Agropyron cristatum براساس الکتروفورز پروتئین‌های دانه

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 186-193

مهدی یوسفی؛ مهرنوش اسماعیلی؛ محمود اوتروشی


106. نکاتی درباره چند گونه از جنس Delphinium در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 202-210

فریبا شریف نیا؛ معصومه حسن بارانی؛ مصطفی اسدی


107. گزارش گونه (Petasites albus (Asteraceae از ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 176-178

حبیب زارع؛ طیبه امینی؛ مسلم اکبری‌نیا


108. تاکسونومی جنس (Oxytropis (Fabaceae در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-28

علی‌اصغر معصومی


109. گونه جدیدی از جنس مارچوبه (Asparagus) در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-46

سیدمحمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی


110. اعداد کروموزومی برای برخی از گونه‌های Persicaria (تیره علف هفت بند) از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 75-77

مریم کشاورزی؛ سمانه مسافری


111. ساختار تشریحی برگ گونه‌های برگ باریک جنس (Festuca L. (Poeae, Poaceae برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 86-93

سید ذبیح الله حسینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ حجت الله سعیدی


113. گزارش یک گونه جالب و جدید از (Hedysarum L. (Hedysareae- Fabaceae از شمال غرب ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 29-31

عاطفه امیراحمدی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ مژگان لارتی


114. مطالعه تاکسونومیکی بلوط‌های لوب دار جنگلهای زاگرس

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 62-74

محمد مهرنیا؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان


115. بررسی صفات تشریحی و گرده شناسی جنس چوبک (Acanthophyllum C. A. Mey) در شمال شرق ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-118

معصومه محمودی شمس‌آباد؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی


116. اضافه‌ای بر یافته‌های قارچ‌های گلسنگ‌رست ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 104-106

ریحانه ولی‌خانی؛ مهرو حاجی منیری


117. معرفی یک زیر گونه جدید جنس (Cerastium L. (Caryophyllaceae از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-53

کتایون پورسخی؛ مصطفی اسدی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ طاهر نژادستاری؛ ایرج مهرگان


118. الگوی پراکندگی جنس کوزینیا در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-141

مهدی زارع؛ احمدرضا خسروی؛ محمد رضا جوهرچی


119. گزارش گونه Carex diandra (تیره Cyperaceae) از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 54-56

محمد امینی راد؛ جابر شریفی


120. یک گونه جدید و یک گزارش جدید از جنس Agrostis برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 40-43

قدیر طاهری


121. آنالیز محدوده کمیابی تیره باقلائیان به جزء جنس گون در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 327-337

طلیعه السادات موسوی؛ احمدرضا خسروی


122. بازنگری تاکسونومی جنس Vulpia (Poaceae, Poeae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 199-206

آمنه فرامرزی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد رضا رحیمی‌نژاد


123. تعیین تنوع ژنتیکی سه گونه از جنس کارا در ایران با استفاده از تکنیک رپید

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 318-326

سید صدرالدین قائم‌مقامی؛ سعید افشارزاده؛ غلامرضا بلالی


124. مطالعه بیوسیستماتیک گونه‌های جنسFumaria L. (Fumariaceae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 294-301

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم‌زاده آرایی؛ پریناز قادم؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدائی