نویسنده = حجت الله سعیدی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعات ریز ریخت شناسی کرک در جنس Marrubium L. ، تیره Lamiaceae در ایران و نقش عوامل محیطی بر گوناگونی آنها

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-58

مریم اهوازی؛ زیبا جم زاد؛ غلامرضا بلالی؛ حجت الله سعیدی


2. ساختار تشریحی برگ گونه‌های برگ باریک جنس (Festuca L. (Poeae, Poaceae برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 86-93

سید ذبیح الله حسینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ حجت الله سعیدی


3. یادداشت هایی از جنس Bromus L. (Poaceae)در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 42-46

رضا نادری؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ مصطفی اسدی؛ حجت الله سعیدی


4. بررسی مقایسه ای سیتولوژیکی گونه های حامل ژنوم D در گروه Triticum-Aegilops

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 240-247

فیروزه بردبار؛ حجت الله سعیدی؛ محمد رضا رحیمی نژاد