کلیدواژه‌ها = Subgeneric classification
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تشریحی برگ در سرده Gypsophila L. (تیره میخکیان) و خویشاوندانش در ایران وکاربرد آرایه‌ شناختی آن

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 138-155

الهام امینی؛ شاهین زارع؛ مصطفی اسدی