کلیدواژه‌ها = Algal flora
تعداد مقالات: 2
1. آرایه‌های پلی مورف از فلور جلبکی دریاچه‌های ذخیره آب در دره فرگانا در ازبکستان

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 167-173

خیلیولا ارکینجونونا ارگاشوا


2. مطالعه سیانوباکتری‌های دارای هتروسیست مزارع برنج کلات نادری واقع در شمال شرق ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 257-264

الهه اصلانی؛ حسین ریاحی؛ زینب شریعتمداری؛ فاطمه بازی