کلیدواژه‌ها = Section Glandestinae
تعداد مقالات: 1
1. نکاتی در مورد جنس Carex بخش Glandestinae در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 20-24

محمد امینی‌راد؛ سلیم موسی‌اف†؛ وقار کریم‌اف