کلیدواژه‌ها = Opegrapha pulvinata
تعداد مقالات: 1
1. اضافه‌ای بر یافته‌های قارچ‌های گلسنگ‌رست ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 104-106

ریحانه ولی‌خانی؛ مهرو حاجی منیری