کلیدواژه‌ها = Carex diandra
تعداد مقالات: 1
1. گزارش گونه Carex diandra (تیره Cyperaceae) از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 54-56

محمد امینی راد؛ جابر شریفی