کلیدواژه‌ها = medicago
تعداد مقالات: 2
1. گزارش دو گونه جدید Medicago biflora و Trigonella tenuis از تبار Trifolieae در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 235-238

مسعود رنجبر؛ زهرا حاج مرادی


2. آرایه شناسی جنس یونجه (.Medicago L)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 207-221

ایرج مهرگان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ دینا عزیزیان