کلیدواژه‌ها = lectotypification
تعداد مقالات: 1
1. Cousinia olivieri DC.(Asteraceae)، نام قدیمی تر برای گونهC. cirsioides Boiss. از ترکیه

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 231-234

ایرج مهرگان مهرگان