نویسنده = جواد چراغپور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع فیتوپلانکتونی تالاب گندمان، غرب ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 153-161

جواد چراغپور؛ سعید افشارزاده؛ مظفر شریفی؛ رضا رمضان‌نژاد‌قادی؛ مرتضی مسعودی