نویسنده = ساره سادات کاظمی
تعداد مقالات: 3
1. گزارش سه گونه جدید از گلسنگ‌های اپی‌فیت برای ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 56-60

ساره سادات کاظمی؛ ایرج مهرگان؛ یونس عصری؛ سارا سعادتمند؛ هری سیپمن


2. سه گزارش جدید از گلسنگ ها برای ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 236-239

ساره سادات کاظمی؛ سید رضا صفوی


3. گزارش‌های جدیدی از گونه‌های گلسنگ‌ها در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 171-172

ساره سادات کاظمی؛ فرخ قهرمانی‌نژاد