کلیدواژه‌ها = Genetic diversity
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه تنوع درون گونه ای در گونه های Hypnea (Rhodophyta, Gigartinales)

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 72-84

فاطمه سرگزی؛ حسین ریاحی


2. تحلیل ریزماهوارکی از تنوع ژنتیکی جو خودرو (Hordeum vulgare subsp. spontaneum) در ایران با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری مختلف

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-50

حامد خدایاری؛ حجت اله سعیدی؛ آزاده اخوان؛ محمد پورخیراندیش؛ تاکاﺋو کوماتسودا


3. تعیین تنوع ژنتیکی سه گونه از جنس کارا در ایران با استفاده از تکنیک رپید

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 318-326

سید صدرالدین قائم‌مقامی؛ سعید افشارزاده؛ غلامرضا بلالی


4. قابلیت انتقال و تنوع ریزماهوارک‌های جو زراعی به گونه‌های واجد ژنوم H در جنس جو (Hordeum vulgare, H. bulbosum)

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 200-211

حامد خدایاری؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد؛ تاکائو کوماتسودا


5. ساختار ژنتیکی زمانی جمعیت‌هایی از گونه راش (Fagus orientalis) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-9

پروین صالحی شانجانی؛ جووانی جوزپه وندرامین؛ محسن کلاگری


6. تاکسونومی گونه(Aegilops crassa (Poaceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 30-35

فیروزه بردبار؛ محمد رضا رحیمی نژاد