کلیدواژه‌ها = Turkey
تعداد مقالات: 5
3. مطالعه ویژگیهای آناتومی شش گونه جنس (Onosma L. (Boraginaceae از ترکیه

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 94-103

سحر گوون؛ سردار مقبول؛ عثمان بیاض اوغلو؛ ظفر ترکمن؛ علی کاندمیر


4. Cousinia olivieri DC.(Asteraceae)، نام قدیمی تر برای گونهC. cirsioides Boiss. از ترکیه

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 231-234

ایرج مهرگان مهرگان