کلیدواژه‌ها = Persian Gulf
تعداد مقالات: 6
1. سه گزارش جدید از جنس Laurencia (جلبک های قرمز راسته Ceramiales) در سواحل خلیج فارس، ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 248-256

فروغ صالحی پور باورصاد؛ سعید افشارزاده


2. چک لیست جلبکهای سبز خلیج فارس و خلیج عمان در نوار ساحلی ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 146-149

جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


3. گونه Corynomorpha prismatica گزارش جدیدی از جلبکهای قرمز برای خلیج فارس و خلیج عمان

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 155-157

جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


4. گونه (Derbesia marina (Derbesiaceae گزارش جدیدی از جلبکهای سبز خلیج فارس

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 75-77

جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


5. جلبکهای دریایی سواحل جنوب ایران، منطقه بندر لنگه، خلیج فارس

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 83-93

جلوه سهرابی‌پور؛ رضا ربیعی؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی


6. لیست از جلبک‌های دریایی سواحل خلیج فارس و دریای عمان ( استان هرمزگان)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 131-162

جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی