کلیدواژه‌ها = pollen
تعداد مقالات: 14
1. مطالعه صفات تشریحی و ریزریخت‌شناسی آویشن ایرانی (Thymus persicus)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-150

زیبا بختیار؛ علی علی سنبلی؛ محمدحسین میرجلیلی


2. اهمیّت تاکسونومیک ریزریخت‌شناسی دانه گرده و بذر سرده Hesperis L. (تیره شب بوئیان)

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 91-105

آتنا اسلامی فاروجی؛ حامد خدایاری؛ مصطفی اسدی


3. تغییرات ریختی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-47

پریسا پناهی؛ زیبا جم‌زاد؛ مهدی پورهاشمی؛ مریم حسنی‌نژاد


4. مطا لعه ریز ریخت شناسی و ریخت شناسی سرده Geum در ایران و اهمیت کاربرد آنها در تاکزونومی

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 103-117

مرضیه بیگم فقیر؛ مریم آرمودیان مقدم؛ ربابه شاهی شوان


5. معرفی یک زیر گونه جدید جنس (Cerastium L. (Caryophyllaceae از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-53

کتایون پورسخی؛ مصطفی اسدی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ طاهر نژادستاری؛ ایرج مهرگان


7. مورفولوژی گرده جنس ممرز (Corylaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 233-237

سونا آخوندنژاد؛ طاهر نژادستاری؛ علی ستاریان؛ یونس عصری؛ محمدباقر باقریه نجار


8. مطالعه بیوسیستماتیکی چهار واریته Alyssum minus (Brassicaceae) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-62

منیژه پاکروان‏؛ زهرا ناظم بکائی؛ سمن بلوریان


9. مقایسه تشریحی و ویژگیهای دانه گرده جنس های Amblyocarpum و Carpesium از تبار (Inuleae (Asteracerae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-53

پیمان زرین؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ علی اصغر معصومی


10. مطالعه دانه گرده جنس Tetrataenium در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 44-46

مرتضی یوسف زادی؛ دینا عزیزیان؛ علی علی سنبلی؛ احمد رضا محرابیان


11. ارزش بالقوه صفات فیتوشیمیائی و میکرومورفولوژیکی در بررسی تاکزونومیکی جنس Vitex

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 15-35

روح انگیز عباس عظیمی؛ زیبا جم زاد جم زاد؛ فاطمه سفید کن؛ غلامرضا بخشی خانیکی


12. مطالعه دانه گرده جنس .Diplotaenia Boiss در ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 35-40

دینا عزیزیان؛ مرتضی یوسف زادی؛ فرشته افتخار؛ مسعود علیها


14. مطالعه دانه گرده در گونه‌هایی از جنس .Nepeta L در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 19-26

دینا عزیزیان؛ فریبا سرپوشان؛ زیبا جم‌زاد