کلیدواژه‌ها = nrDNA ITS
تعداد مقالات: 7
1. تکامل صفات Astragalus بخشه Incani DC. (تیره باقلائیان) بر اساس نشانگرهای هسته‌ای و کلروپلاستی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-61

الهام امینی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ فاطمه نصرالهی؛ علی‌اصغر معصومی


2. کاربرد مورفولوژی فندقه در رده بندی چند گونه از قاصدک (Asteraceae tribe Cichorieae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 249-161

فائزه سوادکوهی؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی؛ عفت جعفری؛ ایرج مهرگان


3. مطالعه فیلوژنتیکی گونه‌های ایرانی بخش Onobrychoidei از جنس گون (تیره بقولات) بر اساس داده‌های ریخت شناسی و توالی‌های ITS هسته‌ای

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 239-248

مجید قربانی نهوجی؛ عباس سعیدی؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


4. فیلوژنی بخشه Dissitiflori از جنس گون در ایران براساس داده‌های ریخت شناختی و nrDNA ITS

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-9

رضا شیخ اکبری مهر؛ عباس سعیدی؛ شاهرخ کاظم پور اصالو؛ علی اصغر معصومی


5. فیلوژنی ملکولی جنس بید (Salicaceae) با تاکید بر گونه‌های ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 244-253

اعظم عبداله زاده؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی


6. فیلوژنی مولکولی جنس ( Rochelia (Boraginaceae بر اساس توالی های nrDNA ITS و cpDNA trnL-F

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 22-29

مریم خوش‌سخن مظفر؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ سارا سعادتمند؛ فریده عطار


7. فیلوژنی مولکولی قبیله Hedysareae با تأکید ویژه بر جنس Onobrychis بر اساس توالی‌های nrDNA ITS

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 64-74

سمیه آهنگریان؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی