کلیدواژه‌ها = nutlet
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه صفات تشریحی و ریزریخت‌شناسی آویشن ایرانی (Thymus persicus)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-150

زیبا بختیار؛ علی علی سنبلی؛ محمدحسین میرجلیلی


2. ارزش تاکسونومیک صفات مورفولوژیکی فندقه و برگ در جنس‌های Hymenocrater، Nepeta بخش Psilonepeta و Lophanthus

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 80-95

فریبا سرپوشان؛ زیبا جم‌زاد؛ طاهر نژاد ستاری؛ ایرج مهرگان