کلیدواژه‌ها = Iranian algal flora
تعداد مقالات: 2
2. گزارش جدید گونه Microchaete goeppertiana Kirchner از سیانوفیتای نوستوکال برای فلور جلبکی ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 112-118

الهام جعفری؛ شادمان شکروی؛ ندا سلطانی