کلیدواژه‌ها = Bryophytes
تعداد مقالات: 3
1. گونه Syntrichia sinensis (Müll. Hal.) Ochyra، گزارش جدیدی از تیره Pottiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-111

سمانه آخوندی درزیکلایی؛ سعید شیرزادیان؛ مجید اسکندری


2. Funaria microstoma، گونه جدیدی برای فلور خزه‌ای ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 127-129

سعید شیرزادیان


3. بررسی و مطالعه فلور خزهای ارتفاعات الوند همدان، غرب ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-132

سوگل فریدونفر؛ سعید شیرزادیان؛ مسعود رنجبر؛ فرخ قهرمانی نژاد