کلیدواژه‌ها = new combination
تعداد مقالات: 8
1. گزارش گونه‌ جدید وترکیب جدید از جنس .Carex L از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 86-90

محمد امینی راد


2. مروری بر جنس (Eremopoa Roschv. (Poaceae, Poeae در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 8-15

سرور رحمانیان؛ حجت‌الله سعیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


3. ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و بررسی‌های تشریحی گروه آرایه‌های متعلق به گونه Chenopodium album

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-75

مریم ملک‌لو؛ سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری


4. معرفی یک واریته جدید و دو گزارش جدید از جنس (Aeluropus (Poaceae در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 61-62

منصوره خداشناس


5. مطالعاتی روی جنس Hieracium در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 89-91

زهرا توکلی؛ مصطفی اسدی


6. ترکیب جدیدی از جنس ختمی (.Alcea L) در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 97-98

منیژه پاکروان


8. آرایه شناسی جنس یونجه (.Medicago L)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 207-221

ایرج مهرگان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ دینا عزیزیان