کلیدواژه‌ها = Salix
تعداد مقالات: 5
1. مطالعات گرده شناسی در برخی گونه های جنس Salix در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 118-126

فریبا بابایی؛ منیژه پاکروان؛ علی اصغر معصومی؛ اختر توسلی


2. فیلوژنی ملکولی جنس بید (Salicaceae) با تاکید بر گونه‌های ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 244-253

اعظم عبداله زاده؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ علی اصغر معصومی


3. آناتومی برگ برخی از گونه‌های بید (تیره بید) در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 293-302

زهره خلیلی؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ حسین میرزایی ندوشن


4. تاکزونومی تجربی جنس بید در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-20

علی اصغر معصومی


5. معرفی دوگونه جدید و گزارش دوگونه جدید بید از ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-6

علی اصغر معصومی؛ فاطمه معینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد