کلیدواژه‌ها = Hyrcanian forests
تعداد مقالات: 5
1. تغییرات ریختی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 37-47

پریسا پناهی؛ زیبا جم‌زاد؛ مهدی پورهاشمی؛ مریم حسنی‌نژاد


2. Phyllanthus tenellus به عنوان گزارش جدید و گونه بومی شده از غرب مازندران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-132

حبیب زارع؛ طیبه امینی اشکوری؛ مهرآسا زارع


3. گزارش گونه (Petasites albus (Asteraceae از ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 176-178

حبیب زارع؛ طیبه امینی؛ مسلم اکبری‌نیا


4. مروری بر جنس نمدار در ایران، گزارش‌ها و گونه‌های جدید

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 175-190

حبیب زارع؛ طیبه امینی اشکوری؛ مصطفی اسدی


5. ساختار ژنتیکی زمانی جمعیت‌هایی از گونه راش (Fagus orientalis) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-9

پروین صالحی شانجانی؛ جووانی جوزپه وندرامین؛ محسن کلاگری