کلیدواژه‌ها = New variety
تعداد مقالات: 5
1. واریته جدید (Onobrychis oxyptera Boiss. var. unifoliolata (Fabaceae از ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 173-175

حسن امیرآبادی زاده؛ فرنگیس قنواتی


2. معرفی یک واریته جدید ازجنس Neotorularia و بازنگری این جنس در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 225-228

منصوره خداشناس؛ محمد رضا جوهرچی؛ محمد شریفی یزدی


3. مروری بر جنس‌های Chondrilla و Heteroderis از تیره Asteraceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-95

یاسمین ناصح


4. یک واریته جدید از جنس .Tragopogon L برای ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 99-100

سید رضا صفوی؛ حسین معروفی