کلیدواژه‌ها = geographical distribution
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اجمالی جنس Plocama از روناسیان ((Rubiaceae در فلور ازبکستان

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 22-29

فورکات کازانو؛ کومیلجون توجی بااو؛ ناتالیا بشکو؛ اورزیمات تورگینو؛ نارگیزا آچیلووا؛ اولگ بک کوردیرو؛ منصور اسمانو


2. الگوی پراکندگی جنس کوزینیا در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-141

مهدی زارع؛ احمدرضا خسروی؛ محمد رضا جوهرچی


3. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Cylindrospermum Kützing ex Bornet & Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 130-140

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی


5. گزارشهای جالب و قابل توجه از فلور خانواده اویارسلام (Cyperaceae) در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 185-187

علیرضا نقی نژاد؛ احمد قهرمان


6. توجه دوباره به گونه .Hesperis leucoclada Boiss (از تیره شب بو)

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 15-23

احمد رضا خسروی