کلیدواژه‌ها = Pollen morphology
تعداد مقالات: 8
2. مطا لعه گرده‌شناسی سرده Hypericum در ایران و اهمیت تاکسونومیک آن

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

مرضیه بیگم فقیر؛ مهسا رزاز؛ فریده عطار؛ زیور صالحی؛ مهناز وفادار


3. بررسی صفات تشریحی و گرده شناسی جنس چوبک (Acanthophyllum C. A. Mey) در شمال شرق ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-118

معصومه محمودی شمس‌آباد؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی


4. مورفولوژی دانه گرده Rheum L. (Polygonaceae) در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 112-117

قدیر طاهری؛ مصطفی اسدی


5. ریخت شناسی دانه گرده در جنسL. Fumaria (Papaveraceae) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 98-104

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم زاده آرائی؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدایی


6. بررسی دانه‌های گرده در بخش استنوسفاله از جنس کوزینیا (خانواده کاسنی) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 114-128

اقدس صابر؛ فریده عطار؛ سیده باهره جوادی


7. گونه جدیدی از جنس Onobrychis بخش Afghanicae از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-50

حسن امیرآبادی زاده؛ فرنگیس قنواتی؛ مسعود عباسی؛ مسعود رنجبر


8. مطالعه دانه گرده برخی گونه های جنس Adonis L. (تیره آلاله) در ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 165-170

مجید قربانی نهوجی؛ دینا عزیزیان؛ مسعود شیدایی؛ محبوبه خاتم ساز