کلیدواژه‌ها = Caryophyllaceae
تعداد مقالات: 23
1. گزارش جدید گونه Dianthus pendulus ، تیره Caryophyllaceae از ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-21

کیوان صفی‌خانی؛ محمد محمودی


2. عدد کروموزومی چند گونه گیاه آوند دار از ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 140-144

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


3. گزارش گونه Silene muradica برای اولین بار از ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 36-39

مهناز حیدری ریکان؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ مصطفی اسدی


5. ریز ریخت‌شناسی کرک برخی از گونه‌های جنس Silene در ایران

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 28-45

مهشید شیبانی؛ عاطفه پیرانی


6. گزارش گونه جدیدی از Silene L. (تیره میخکیان) برای فلور ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-27

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ محمد رضا جوهرچی؛ فرشید معماریانی


7. گزارش کروموزومی سه گونه گیاهی از فلور ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-168

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی


8. گزارش جدیدی از گونه Gypsophila heteropoda از میخکیان برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 152-154

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ محمد رضا جوهرچی


9. گونه جدید از جنس .Saponaria L تیره میخک از ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 146-151

عالمه دشتی؛ مصطفی اسدی؛ فریبا شریف نیا


10. تشریح مقایسه‌ای ساقه و برگ در سه جنس از زیر تیره Alsinoideae تیره Caryophyllaceae

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-79

مریم کشاورزی؛ سمیه اسفندانی بزچلویی


11. بررسی تنوع ژنتیکی بین و درون جمعیت‌های Caryophyllaceae) Dianthus ) در شمال‌شرق ایران با استفاده از آنالیزRAPD

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 194-201

مریم بهروزیان؛ آذرنوش جعفری؛ محمد فارسی


12. بررسی صفات تشریحی و گرده شناسی جنس چوبک (Acanthophyllum C. A. Mey) در شمال شرق ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 107-118

معصومه محمودی شمس‌آباد؛ حمید اجتهادی؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی


14. معرفی یک زیر گونه جدید جنس (Cerastium L. (Caryophyllaceae از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-53

کتایون پورسخی؛ مصطفی اسدی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ طاهر نژادستاری؛ ایرج مهرگان


15. اهمیت سیستماتیکی میکرو-مورفولوژی دانه در جنسStellaria L. و نزدیکترین خویشاوندانش (Caryophyllaceae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 302-310

معصومه مهدوی؛ مصطفی اسدی؛ فتح ا... فلاحیان؛ طاهر نژادستاری


16. گونه جدید Minuartia sabalanica (Caryophyllaceae) از شمال غربی ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 220-226

گلاله مصطفوی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستای؛ فریبا شریف نیا؛ ایرج مهرگان


17. زیر گونه Silene odontopetala subsp. congesta گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 78-80

عباس قلی پور؛ حسین معروفی


18. بررسی آرایه شناسی جنس Acanthophyllum از تیره میخک در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 24-39

شیرین بصیری اصفهانی؛ بتول بیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


19. معرفی یک گونه جدید جنس (Caryophyllaceae) Arenaria L. متعلق به بخش Capillares از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 218-220

فاطمه فدائی؛ مسعود شیدایی؛ مصطفی اسدی


20. یادداشتی از وضعیت تاگزونومی گونه Cerastium pumilum، رکوردی جالب از فلور ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 178-180

علی رضا نقی نژاد؛ بهنام حمزه


22. گزارشی جالب: گونه Kabulia akhtarii چیست؟

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 63-63

مهری دیناروند؛ مصطفی اسدی


23. بررسی آناتومی تیره میخک (Caryophyllaceae) در ارسباران، شمال غرب ایران.

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 93-102

فاطمه زرین‌کمر