کلیدواژه‌ها = new record
تعداد مقالات: 126
51. زیر گونه Silene odontopetala subsp. congesta گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 78-80

عباس قلی پور؛ حسین معروفی


52. یک گونه جدید از هدیزاروم (باقلائیان) و یک گزارش تازه از آنمون (آلاله‌ایان) از استان آذربایجان شرقی، مرند، ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 20-23

سمیه اکرمی؛ ولی‌اله مظفریان؛ علی‌اصغر معصومی؛ طاهر نژادستاری


53. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Anabaena Bory ex Bornet et Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 105-118

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی؛ شادمان شکروی


54. یادداشتی بر گلسنگ‌های حومه مشهد (خراسان‌رضوی، شمال‌شرق ایران)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 133-136

مهرو حاجی منیری؛ مریم جندقی؛ محبوبه مسرورنیا


55. گزارش دو گونه جدید از جنس Cousinia Cass. برای فلور ایران از خراسان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-74

فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


57. مروری بر جنس اسنکبیل (Calligonum) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 43-54

علی اصغر معصومی


58. گزارش گونه‌های جدید و کمیاب از تیره Cyperaceae از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 242-245

محمد امینی راد


59. بررسی ریز ریخت‌شناسی و تشریحی گونه Puccinellia dolicholepis به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 267-272

مریم عباسی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ فریده عطار


60. گزارش جنس Handelia از طایفه Anthemideae برای اولین بار از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 246-248

محمدصادق امیری؛ محمدرضا جوهرچی


61. گزارش جدید گونه Betula litwinowii و بررسی پراکنش جغرافیایی جنس توس در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 237-241

حبیب زارع؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ حمید اجتهادی؛ طیبه امینی اشکوری


64. Carex humilis گزارشی جدید از مناطق کوهستانی مرتفع گیلان، شمال ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-83

حمید قلی زاده؛ علیرضا نقی نژاد؛ محمد امینی راد؛ حسن زارع مایوان


65. بازنگری جنس .Asteraceae, Senecioneae) Senecio L) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 96-106

الهه لطفی؛ دکتر مهدی یوسفی؛ دکتر مصطفی اسدی


66. مروری بر جنس‌های Bidens و Eclipta در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 87-90

عفت جعفری؛ غلامعباس قنبریان


67. گزارش Ochradenus arabicus از تیره Resedaceae، جدید برای ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 84-86

سانتیاگو مارتین براو؛ محمد امینی راد


68. مطالعاتی روی جنس Orobanchaceae) Orobanche) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 107-113

دکتر شهریار سعیدی مهرورز؛ عباس ترابی؛ فاطمه آقا بیگی


69. یادداشتی از وضعیت تاگزونومی گونه Cerastium pumilum، رکوردی جالب از فلور ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 178-180

علی رضا نقی نژاد؛ بهنام حمزه


70. گزارش جدیدی برای فلور ایران: ( Lonicera microphylla (Caprifoliaceae

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 157-158

فرخ قهرمانی نژاد؛ عاطفه اعزازی


71. گزارش گونه .Calendula karakalensis Vass برای اولین بار از ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 183-185

عفت جعفری؛ محمد رضا جوهرچی


72. گزارش جنس جدید Ogastemma از تیره گل گاو زبان برای اولین بار از فلور ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 172-174

محمود ضعیفی؛ سلیمه رمضانزاده


74. گونه‌ای شنبلیلة معطر به نام Trigonella caerulea از استان اردبیل

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 82-84

میکاییل بدرزاده؛ لیلی غفارزادة نمازی


75. چهار واریته جدید و گزارش یک زیرگونه از جنس Papaver در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 63-67

زهرا توکلی