کلیدواژه‌ها = Astragalus
تعداد مقالات: 33
1. تکامل صفات Astragalus بخشه Incani DC. (تیره باقلائیان) بر اساس نشانگرهای هسته‌ای و کلروپلاستی

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 49-61

الهام امینی؛ شاهرخ کاظم‌پور اوصالو؛ فاطمه نصرالهی؛ علی‌اصغر معصومی


2. گونه جدیدی از بخشه Hypoglottidei سرده گون (تیره باقلاییان) از ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 95-102

علی باقری؛ محمد محمودی؛ علی اصغر معصومی؛ فرانک آر. بلاتنر


3. گزارش گونه‌های جدید برای منطقهUstyurt برای فلور ازبکستان

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 98-101

Dilarom Tajetdinova


4. سه گونه جدید از جنس گون (Astragalus) برای ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-5

علی اصغر معصومی؛ ولی اله مظفریان؛ ایوب مرادی؛ علی باقری


5. گروه بندی جدید تحت جنس در گون (Astragalus)

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 88-100

علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اصالو؛ آرش ستوده


6. نگرشی اجمالی بر جنس گون در کوه بز قوش

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 94-100

علی اصغر معصومی؛ ولی اله مظفریان؛ عادل رمضانی


7. نام ها و مترادف های جدید برای گون ها

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 123-125

علی اصغر معصومی


8. گزارش‌ها و مترادف جدید از جنس گون، بخش‌هایAmmodendron و Caprini از ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 76-83

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


9. گونه Astragalus leucargyreus Bornm. چیست و موقعیت سیستماتیکی آن چگونه است

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-75

محمد مهدی دهشیری؛ علی اصغر معصومی؛ حسین مصطفوی


10. تکوین رویان و کیسه رویانی در پنج گونه از گون‌های ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 167-174

مژگان فرهنگی ثابت؛ احمد مجد؛ طاهر نژاد ستاری؛ علی اصغر معصومی؛ علی مازوجی


11. گونه جدید Astragalus montismishoudaghi از جنس گون از شمال غرب ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 178-180

رضا شیخ‌اکبری مهر؛ مجید قربانی نهوجی؛ عباس سعیدی


12. یافته‌های تکمیلی از جنس گون بخش Hymenostegis (باقلائیان) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-19

علی باقری؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی نژاد


13. دو گونه جدید گون از بخش Astragalus sect. Ammodendron Bge. از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 221-224

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی؛ علی‌اصغر معصومی


14. معرفی یک گونه جدید گون از شمال شرق ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 154-156

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


15. گزارش جدید کروموزومی و مطا لعه کاریوتیپی چهار گونه گون ( .Astragalus L) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 21-26

مسعود شیدایی؛ فرخ قهرمانی نژاد


16. آناتومی دمبرگ جنس گون، بخش Incani در ایران یک رویکرد فیلوژنتیکی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 138-145

احمدرضا محرابیان؛ شاهین زارع؛ دینا عزیزیان؛ دیترش پودلش


17. دو گونه جدید از جنس گون در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 78-81

علی اصغر معصومی


18. گونه جدید از جنس گون از ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 87-88

علی اصغر معصومی؛ ولی الله مظفریان


19. گونه جدیدی از جنس Astragalus در کردستان

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 92-93

علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


20. گونه جدید (Astragalus hotkanensis (Fabaceae, sect. Microphysa از ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 90-92

علی اصغر معصومی؛ سید منصور میرتاج الدینی


21. گونه جدید ASTRAGALUS KABUTARALANENSIS از استان لرستان، ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 193-195

علی اصغر معصومی؛ محمد مهدی دهشیری


22. سه گونه جدید گون (Astragalus sect. Incani) از ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 137-142

علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


23. گزارشهای جدید از جنس گون در ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 111-113

علی اصغر معصومی؛ سید رضا صفوی؛ بهمن علیزاده؛ محمد رضا جوهرچی؛ حسن امیرآبادی زاده


24. تعدادی گونه‌های جدید و جالب توجه جدید گون از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 101-109

علی اصغر معصومی


25. یک گونه جدید منحصر به فرد از جنس گون در کرمانشاه، ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 59-61

علی اصغر معصومی؛ بهنام حمزه