کلیدواژه‌ها = Endemic
تعداد مقالات: 7
1. بررسی اجمالی جنس Plocama از روناسیان ((Rubiaceae در فلور ازبکستان

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 22-29

فورکات کازانو؛ کومیلجون توجی بااو؛ ناتالیا بشکو؛ اورزیمات تورگینو؛ نارگیزا آچیلووا؛ اولگ بک کوردیرو؛ منصور اسمانو


2. بررسی ساختمان سیستم ترشحی تعدادی از گیاهان دارویی انحصاری خانواده چتریان از کشور ازبکستان

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 52-65

دیلوار تولیبدژونوا خامراوا؛ ناتالیا یورونا بشکو؛ آکیدا تیلاونا عبدولااو؛ واسیلا کویسینونا شاریپوا


3. تغییر جایگاه رده بندی Astragalus remotiflorus subsp. nigrohirsutusبه سطح گونه بر اساس مطالعات ریخت شناسی و گزارش جدید کروموزومی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 98-103

امیر برجیان؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ علی‌ اصغر معصومی


4. گونه‌ای جدید و گزارش جدیدی از جنس Acanthophyllum C. A. Mey. از شمال شرق ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-63

معصومه محمودی شمس آباد؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


6. بررسی تنوع درون‏ گونه‏ ای (Onobrychis melanotricha (Fabaceae در ارتباط با زیستگاههای آن در استان همدان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 10-21

رویا کرمیان؛ علی مرادی بهجو؛ مرتضی عطری؛ مسعود رنجبر


7. مطالعه آناتومی – تاگزونومی گونه‌های بخش سراتولوئیده (جنس کوزینیا، خانواده کاسنی) در ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 119-141

فریده عطار؛ احمد قهرمان؛ کاظم مهدیقلی؛ مسعود شیدائی