کلیدواژه‌ها = taxonomy
تعداد مقالات: 97
2. بازنگری جنس Zannichellia L. (Potamogetonaceae) در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-114

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


4. بررسی اجمالی جنس Plocama از روناسیان ((Rubiaceae در فلور ازبکستان

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 22-29

فورکات کازانو؛ کومیلجون توجی بااو؛ ناتالیا بشکو؛ اورزیمات تورگینو؛ نارگیزا آچیلووا؛ اولگ بک کوردیرو؛ منصور اسمانو


5. گونه Scorzonera tomentosa L. گزارشی جدید از تیره Asteraceae برای ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 40-43

سیدرضا صفوی


6. گزارش جدید گونه Ferula hindukushensis (تیره چتریان) برای فلور ایران از خراسان

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 124-129

محمدرضا جوهرچی؛ فرشید معماریانی


7. مطالعه تشریحی برگ در سرده Gypsophila L. (تیره میخکیان) و خویشاوندانش در ایران وکاربرد آرایه‌ شناختی آن

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 138-155

الهام امینی؛ شاهین زارع؛ مصطفی اسدی


8. یک گونه جدید از جنس Codonopsis (تیره گل استکانی) از آسیای میانه

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-124

فورکات کازانو؛ اولوگیک کودیروو؛ انار میرزاگالیوا


10. مطا لعه گرده‌شناسی سرده Hypericum در ایران و اهمیت تاکسونومیک آن

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

مرضیه بیگم فقیر؛ مهسا رزاز؛ فریده عطار؛ زیور صالحی؛ مهناز وفادار


12. آناتومی برگ جنس Silene (تیره میخکیان) در سطح بخش در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 138-158

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ فریده عطار


13. تاکسونومی جنس .Paeonia L از تیره گل صد تومانی (Paeoniaceae) در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-78

مصطفی اسدی


14. مقایسه ویژگی های ریز ریخت شناسی اپیدرم سطح زیرین برگ و سطح دانه در دو سری از جنس .Crataegus L از تیره گلسرخیان (Rosaceae) و نقش تاگزونومیکی آن ها

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 126-137

بهنام حمزة؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


15. مطالعه کاریوتیپی و گزارش عدد کروموزومی جدید در برخی گونه‌های سرده فرفیون، تیره Euphorbiaceae در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-71

جرن فصیحی؛ شاهین زارع؛ نسیم اذانی؛ یاسمن سلمکی


16. بررسی تاکسونومی جنس Lotus در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 16-20

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ مصطفی اسدی


17. بازنگری تیره Cuscutaceae در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-29

عفت جعفری؛ مصطفی اسدی؛ غلام عباس قنبریان


18. مطالعات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و فندقه برخی از گونه های (Onosma L. (Boraginaceae در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 211-227

مهناز عرب عامری؛ احمدرضا محرابیان؛ مسعود شیدایی


19. بازنگری تاکسونومیکی جنس Vicia از تیره بقولات در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-164

نسترن جلیلیان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


20. آناتومی میوه جنس .Bupleurum L (کرفسیان) در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

فرخ قهرمانی نژاد؛ احسان حسینی؛ ولی الله مظفریان


22. شناسایی و تایید مولکولی آویشن ایرانی (Thymus persicus) بر اساس توالی‌های nrDNA ITS

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 179-185

علی سنبلی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ زیبا بختیار؛ زیبا جم زاد


23. ارزیابی تاکسونومیک جنس زنبق در کشمیر هیمالیا، هندوستان

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-136

چسفیدا اختر؛ انظر احمد خورو؛ اختر حسین ملک؛ غلام حسن در


24. تاکسونومی جنس (Oxytropis (Fabaceae در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-28

علی‌اصغر معصومی


25. معرفی یک زیر گونه جدید جنس (Cerastium L. (Caryophyllaceae از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-53

کتایون پورسخی؛ مصطفی اسدی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ طاهر نژادستاری؛ ایرج مهرگان