کلیدواژه‌ها = Taxonomy
تعداد مقالات: 97
3. بازنگری جنس Zannichellia L. (Potamogetonaceae) در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-114

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


4. گونه Scorzonera tomentosa L. گزارشی جدید از تیره Asteraceae برای ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 40-43

سیدرضا صفوی


5. بررسی اجمالی جنس Plocama از روناسیان ((Rubiaceae در فلور ازبکستان

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 22-29

فورکات کازانو؛ کومیلجون توجی بااو؛ ناتالیا بشکو؛ اورزیمات تورگینو؛ نارگیزا آچیلووا؛ اولگ بک کوردیرو؛ منصور اسمانو


6. مطالعه تشریحی برگ در سرده Gypsophila L. (تیره میخکیان) و خویشاوندانش در ایران وکاربرد آرایه‌ شناختی آن

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 138-155

الهام امینی؛ شاهین زارع؛ مصطفی اسدی


7. یک گونه جدید از جنس Codonopsis (تیره گل استکانی) از آسیای میانه

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 119-124

فورکات کازانو؛ اولوگیک کودیروو؛ انار میرزاگالیوا


9. گزارش جدید گونه Ferula hindukushensis (تیره چتریان) برای فلور ایران از خراسان

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 124-129

محمدرضا جوهرچی؛ فرشید معماریانی


10. مطا لعه گرده‌شناسی سرده Hypericum در ایران و اهمیت تاکسونومیک آن

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-16

مرضیه بیگم فقیر؛ مهسا رزاز؛ فریده عطار؛ زیور صالحی؛ مهناز وفادار


12. مقایسه ویژگی های ریز ریخت شناسی اپیدرم سطح زیرین برگ و سطح دانه در دو سری از جنس .Crataegus L از تیره گلسرخیان (Rosaceae) و نقش تاگزونومیکی آن ها

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 126-137

بهنام حمزة؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


13. تاکسونومی جنس .Paeonia L از تیره گل صد تومانی (Paeoniaceae) در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 75-78

مصطفی اسدی


14. آناتومی برگ جنس Silene (تیره میخکیان) در سطح بخش در ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 138-158

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ فریده عطار


15. بازنگری تیره Cuscutaceae در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-29

عفت جعفری؛ مصطفی اسدی؛ غلام عباس قنبریان


16. بررسی تاکسونومی جنس Lotus در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 16-20

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ مصطفی اسدی


17. مطالعه کاریوتیپی و گزارش عدد کروموزومی جدید در برخی گونه‌های سرده فرفیون، تیره Euphorbiaceae در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-71

جرن فصیحی؛ شاهین زارع؛ نسیم اذانی؛ یاسمن سلمکی


18. مطالعات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و فندقه برخی از گونه های (Onosma L. (Boraginaceae در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 211-227

مهناز عرب عامری؛ احمدرضا محرابیان؛ مسعود شیدایی


19. بازنگری تاکسونومیکی جنس Vicia از تیره بقولات در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 155-164

نسترن جلیلیان؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ علی اصغر معصومی؛ حسین معروفی


20. آناتومی میوه جنس .Bupleurum L (کرفسیان) در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

فرخ قهرمانی نژاد؛ احسان حسینی؛ ولی الله مظفریان


22. شناسایی و تایید مولکولی آویشن ایرانی (Thymus persicus) بر اساس توالی‌های nrDNA ITS

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 179-185

علی سنبلی؛ محمد حسین میرجلیلی؛ زیبا بختیار؛ زیبا جم زاد


23. معرفی یک زیر گونه جدید جنس (Cerastium L. (Caryophyllaceae از ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 47-53

کتایون پورسخی؛ مصطفی اسدی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ طاهر نژادستاری؛ ایرج مهرگان


24. تاکسونومی جنس (Oxytropis (Fabaceae در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-28

علی‌اصغر معصومی


25. ارزیابی تاکسونومیک جنس زنبق در کشمیر هیمالیا، هندوستان

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-136

چسفیدا اختر؛ انظر احمد خورو؛ اختر حسین ملک؛ غلام حسن در